mậu thìn 1988 nữ 2013 - Tử Vi Việt

Người Tuổi Mậu Thìn

Người Tuổi Mậu Thìn

Tuổi này gồm các năm sính: …1928, 1988, 2048, 2108, 2168, 2228… Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc (Đại lâm Mộc – Cây rừng). Thuyết Phật giáo cho rằng người Mậu Thìn được Dược Sư Như Lai ban phúc, Tì Sa Môn ban thọ, Long Thù Bồ Tát ban trí tuệ và Phổ hiến Bồ Tát ...
Tìm kiếm liên quan: mậu thìn 1988 nữ 2013, mậu thìn 1988 nữ, nữ mậu thìn 1988, mậu thìn 1988 nữ 2012, tuổi mậu thìn 1988 nữ, nữ mậu thìn (1988) cung gì, tuổi mậu thìn 1988 nữ mạng, tử vi tuổi mậu thìn 1988 nữ, mậu thìn 1988 tử vi 2013, nam bính dần 1986 và nữ mậu thìn 1988, nữ mậu thìn 1988 hợp với tuổi nào, mậu thìn 1988 mạng gì, tử vi mậu thìn 1988, mậu thìn 1988 tử vi,