phương tài vị - Tử Vi Việt

Cách xem phương vị phòng ngủ

Cách xem phương vị phòng ngủ

Theo phong thủy, việc quan sát xem một người ngủ ở vị trí nào là có thể cho thấy vận thế và tính cách người đó. Vị trí kê giường và mối quan hệ giữa hai vợ chồng cũng có mối liên quan khăng khít với nhau. Phòng ngủ phía Tây Phòng ngủ ở phía ...
Kiêng kị khi lập phương vị cổng

Kiêng kị khi lập phương vị cổng

- Khảm trạch mở vào cung Càn hoặc Càn trạch mở vào cung Khảm phạm vào Lục Sát: Chủ nam nữ dâm loạn, thanh gia không tốt, chủ đạo tặc, tai nạn thai sản. - Chấn trạch mở vào cung Càn hoặc Càn trạch mở vào cung Chấn phạm Ngũ Quỷ, sao Ngũ Quỷ thuộc ...
Phương vị bàn làm việc của 12 sinh tiêu

Phương vị bàn làm việc của 12 sinh tiêu

Phương vị bàn làm việc của 12 sinh tiêu
Đặc điểm các phương vị trong phòng khách

Đặc điểm các phương vị trong phòng khách

Đối với phòng khách, ngoài tính chất tốt xấu của mỗi phương hướng, còn có một số đặc điểm riêng, liên quan đến công việc.
Phương pháp phán đoán long biên là gì?

Phương pháp phán đoán long biên là gì?

Khi bạn đứng ở một bên tường đối diện với cửa mở trong phòng, phía trước bên phải là hổ biên, phía trước bên trái là long biên, cửa chính là mở ở mé bên trái của bức tường đó. “Tài vị” của văn phòng có hiệu quả tăng thêm sự khai hoa kết quả ...
Xem phương vị phòng ngủ đoán tính cách vợ chồng

Xem phương vị phòng ngủ đoán tính cách vợ chồng

Theo phong thủy, việc quan sát xem một người ngủ ở vị trí nào là có thể cho thấy vận thế và tính cách người đó. Vị trí kê giường và mối quan hệ giữa hai vợ chồng cũng có mối liên quan khăng khít với nhau.
Bàn về các phương pháp xem khoa học phong thủy

Bàn về các phương pháp xem khoa học phong thủy

Nói đến khoa học phong thủy là nói đến khả năng diễn giải về môi trường sống. Những thầy khoa học phong thủy sử dụng một số phương pháp tiếp cận khác nhau để giao tiếp với năng lượng hoặc “cảm giác” của một nơi chốn, và thay đổi chi tiết để mang lại hiệu quả cho những người đang sống hoặc làm việc tại nơi ấy.